Sokol

informace o Sokolu Lomnice a oddílu všestrannosti

Krčkovice

informace o stanovém táboře Sokola Lomnice v Krčkovicích

Horolezecký oddíl

informace o horolezeckém oddíle (HoLo)

Společenské akce

informace o spol. akcích, plesech, pronájmu

Aktuality

9.9. 2024 zahájení cvičení

1. 10. 2024 začínají lezecké kroužky na stěně

Čtvrtstoletí znovuobnovené Sokolské župy Krkonošské-Pecháčkovy

V letošním roce si připomínáme 25 let od obnovení Sokolské župy Krkonošské-Pecháčkovy, 120 let od narození br. Františka Pecháčka (1896-1944), jehož jméno nese naše župa, a také 25 let od obnovení lomnické jednoty.

Župa Krkonošská byla založena z podnětu lomnických a jičínských sokolů v roce 1885 na valné hromadě sedmi jednot v Semilech. Postupně do župy vstupovaly další jednoty ze širokého okolí. Po 14 letech byla župa pro velké množství jednot rozdělena na tři nové, a to Ještědskou, Jičínskou a Krkonošskou Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic se 48 jednotami. Počátky činnost Krkonošské župy se aktivně rozvíjely pod vedením náčelníka br. Jana Janďourka z Lomnice (1849-1903), pořádaly se například župní slety a závody, vydával se župní věstník Na stráž, v roce 1913 zahájil činnost ženský župní odbor pod vedením náčelnice ses. Marie Vlčkové z Lomnice (1888-1971).

Zajímavosti z historie

- Sokol vznikl jako první česká tělocvičná organizace v Rakousku-Uhersku z iniciativy dr. Miroslava Tyrše a Jindřicha Fügnera v roce 1862.
- Sokol nezůstal jen tělovýchovnou organizací, ale plnil i funkci osvětovou, vzdělávací, kulturní a politickou. 
- V roce 1882 se konal I. všesokolský slet a v roce1889 se ustavila Česká obec sokolská, která v 11 župách soustřeďovala 152 jednot.
- V období první republiky vznikaly sokolské organizace i v zahraničí – Rakousko, Francie, Rusko, USA, Jugoslávie, Polsko atd.
- Sokolové se aktivně účastnili 1., 2. i 3. odboje, a proto byla činnost Sokola třikrát zakázána (v roce 1915, 1941, 1948).

Sborník ke 140 letům

K 140 letům lomnického Sokola byl vydán „Památník bujarého Sokola Lomnického (1870-2010)“, který popisuje podrobně veškerou historii této organizace v Lomnice nad Popelkou. Publikaci si můžete také zakoupit. Máte-li zájem napište na níže uvedený kontakt.

Úryvek z textu:
Muži po založení jednoty nejdříve cvičili v místním hostinci na náměstí a od r. 1871 v tělocvičně tkalcovské školy, ale nárůst členské základny vedl k myšlence postavit si vlastní sokolovnu. Peníze na její výstavbu se shromažďovaly pomalu, pocházely z nejrůznějších sbírek, darů a ze společenských akcí, které Sokol hojně pořádal. V r. 1892 došlo ke koupi pozemku od p. Řeháčka a začala se plánovat výstavba. Stavební práce byly zahájeny v roce 1896 pod vedením stavitele Hrubého a trvaly dva roky. Slavnost k otevření nové sokolovny se konala ve dnech 23. - 24. července 1898.

Noc sokoloven 2015

Do celorepublikové akce Noc sokoloven 11. září 2015 se zapojil i lomnický Sokol, který si také připomněl své 145. narozeniny. Dopoledne navštívili sokolovnu žáci 1.-3. ročníku základní školy, dozvěděli se něco z historie, zadováděli si na nářadí a seznámili se se základy horolezectví.
Od 17. hodiny byla sokolovna otevřena veřejnosti. Bohatý program nabídl pro každou věkovou kategorii něco, ti mladší si mohli zadovádět na nářadí a vydovádět se při netradičních hrách, starší zase listovali v sokolských kronikách či si prohlédli sokolovnu doslova od sklepa po půdu. Právě tato zákoutí sokolovny, která nejsou běžně přístupná, okouzlila všechny návštěvníky. Večer vyvrcholil posezením u táboráku a pro ty, co vydrželi, byla připravena stezka odvahy. A komu se nechtělo za tmy domů, mohl v sokolovně přespat.
Jménem výboru lomnického Sokola děkuji všem našim cvičitelům za pomoc při organizaci této akce.

Lenka Morávková

 

 

 

út čen 25 @16:45 - út čen 25 @17:45
cvičení rodičů s dětmi
út čen 25 @17:30 - út čen 25 @19:00
Parkour a gymnastika
út čen 25 @19:00 - út čen 25 @20:30
Muži - senioři, nohejbal
st čen 26 @19:30 - st čen 26 @21:00
Mladší muži a dorostenci
čt čen 27 @17:00 - čt čen 27 @18:00
mladší a starší žáci a žákyně
čt čen 27 @19:00 - čt čen 27 @20:00
Ženy - ,,cvičení s hudbou”
čt čec 25 @16:00 - čt čec 25 @17:00
předškolní děti
po čec 29 @18:00 - po čec 29 @19:30
Kondiční cvičení s Kačkou

Plukovníka Truhláře 352
Lomnice nad Popelkou
512 51

emial: info@sokollomnice.cz

GPS: 50°32'01.2"N 15°22'25.3"E