Sokol

informace o Sokolu Lomnice a oddílu všestrannosti

Krčkovice

informace o stanovém táboře Sokola Lomnice v Krčkovicích

Horolezecký oddíl

informace o horolezeckém oddíle (HoLo)

Společenské akce

informace o spol. akcích, plesech, pronájmu

Aktuality

11.9. 2023 zahájení cvičení

3. 10. 2023 začínají lezecké kroužky na stěně

Čtvrtstoletí znovuobnovené Sokolské župy Krkonošské-Pecháčkovy

V letošním roce si připomínáme 25 let od obnovení Sokolské župy Krkonošské-Pecháčkovy, 120 let od narození br. Františka Pecháčka (1896-1944), jehož jméno nese naše župa, a také 25 let od obnovení lomnické jednoty.

Župa Krkonošská byla založena z podnětu lomnických a jičínských sokolů v roce 1885 na valné hromadě sedmi jednot v Semilech. Postupně do župy vstupovaly další jednoty ze širokého okolí. Po 14 letech byla župa pro velké množství jednot rozdělena na tři nové, a to Ještědskou, Jičínskou a Krkonošskou Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic se 48 jednotami. Počátky činnost Krkonošské župy se aktivně rozvíjely pod vedením náčelníka br. Jana Janďourka z Lomnice (1849-1903), pořádaly se například župní slety a závody, vydával se župní věstník Na stráž, v roce 1913 zahájil činnost ženský župní odbor pod vedením náčelnice ses. Marie Vlčkové z Lomnice (1888-1971).

Sokolský život na župě ale pozastavily obě světové války. V roce 1946 je na počest br. Františka Pecháčka, cvičitele Sokola Nová Paka a župy Krkonošské, později karlínského Sokola a ČOS, organizátora sokolského protinacistického odboje, župa přejmenována na Krkonošskou-Pecháčkovu. Únor 1948 však přinesl zákaz činnost sokolským župám a postupně i jednotám. Po dvaceti letech se v období pražského jara pokusilo několik bývalých sokolů o obnovu župy, k tomu ale došlo až za dalších dvacet let.

Nedlouho po událostech 17. listopadu 1989 začala obnova Československé obce sokolské (ČOS) a přípravná jednání na obnovení naší župy. V Lomnici nad Popelkou se 9. března 1991 sešli zástupci 12 jednot, aby na ustavující konferenci zvolili vedení Sokolské župy Krkonošské-Pecháčkovy. Starostou byl zvolen br. Jaroslav Zuzánek z Lomnice (1929-2007). Na čtyři roky se sídlem župy stala lomnická sokolovna. Řádná valná hromada župy se konala v únoru 1992 v Lomnici nad Popelkou. Hlavním úkolem předsednictva a výboru bylo zajištění navrácení sokolského majetku, obnovení činnosti tělocvičných jednot a příprava na XII. všesokolský slet v Praze v roce 1994. Pražskému sletu předcházel ve dne 10.-11. června 1994 župní slet ve Studenci, který pořádala T. J. Sokol Jilemnice. Slet byl slavnostně zahájen v Jilemnici, kde byl župě také předán nový župní prapor. Druhý den pokračoval vystoupením jednotlivých složek v 11 skladbách na cvičišti Sokola Studenec. Celkem se župního sletu za pomoci sokolů z župy Ještědské a Podkrkonošské zúčastnilo přes 850 cvičenců.

Na valné hromadě župy 11. března 1995 došlo k odtržení 7 jednot, které se připojily k jičínské župě, a bylo zvoleno nové předsednictvo v čele se starostou br. Milošem Gerstnerem z Benecka. Sídlem župy se stala jilemnická sokolovna. V letech 1998-2004 vedl župu br. Jaroslav Čech ze Studence. Od roku 2004 ji vede ses. Jana Čechová z Jilemnice.

Další župní slet se konal 9.-10. června 2000 v Lomnici nad Popelkou, a to v rámci oslav 130 let místní jednoty a 115 let župy Krkonošské-Pecháčkovy. Slavnostní zahájení proběhlo v pátek večer v Tylově divadle. Druhý den odpoledne prošel sokolský průvod městem až na letní stadion, kde se přes 820 cvičenců představilo ve sletových skladbách. V roce 2006 a 2012 byly uspořádány již oblastní slety žup Ještědské a Krkonošské-Pecháčkovy v Turnově, v nichž se představilo vždy přes 500 cvičenců ve sletových skladbách. Vedle těchto sletů se naši cvičenci zúčastnili župních sletů v Jičíně 2000, 2006, 2012, Oblastního sletu Plzeň 1995, Sokolského Brna 1997, 2004, 2015, Sletu pod Ještědem 1999, 2002, 2008, Sokolové pod Řípem 2013, oslav 90 let Tyršova domu 2015, Plzeňských slavností pohybu 2015 a dalších sokolských akcí.

V současnosti župa Krkonošská-Pecháčkova sdružuje 21 jednot s více než 1 700 členy v oddílech všestrannosti a sportovních oddílech (volejbal, stolní tenis, kopaná, lyžování, košíková, šachy, cyklistika, tenis, horolezectví, kulturistika, nohejbal). Jednotlivé oddíly se účastní nejrůznější turnajů, soutěží, závodů a pořádají tradiční akce, např. Posvícenský koláč ve Studenci (přespolní běh), horolezecké závody v Lomnici n. P., lyžařské závody Prdecká lyže v Pasekách, volejbalový Víchovský drn, sokolové v Chuchelně se starají o lyžařský vlek a pořádají závody v obřím slalomu či karneval na lyžích, Pouťový turnaj v minikopané v Benešově u Semil. Vedle sportování probíhají pravidelná cvičení všestrannosti ve složkách rodiče s dětmi, předškoláci, žactvo, ženy, muži. Sokolové se věnují i společensko-kulturním aktivitám pro veřejnost. V Poniklé působí divadelní spolek Kolár, divadlo se hraje i v Bozkově, v Jilemnici pravidelně vítají Krakonoše a připravují Pohádkový les, ve Valteřicích se drží masopustní průvody, v Lomnici pořádají Sokolský ples, Dětský karneval a Šibřinky. Letnímu táboření v Krčkovicích se již skoro 50 let věnuje lomnický Sokol.

Župa byla a je mezičlánkem mezi ústředím, Českou obcí sokolskou, a jednotami. Vedle předávání pokynů a zpráv shromažďuje sokolské statistiky, organizuje župní cvičitelské srazy a slety, rozděluje finance z dotací, projektů jednotlivým tělocvičným jednotám. Na jaře 2016 byl zvolen nový výbor a předsednictvo župy, jehož hlavním úkolem bude příprava na župní a pražský XVI. všesokolský slet v roce 2018, kdy si připomeneme 100 let od vzniku naší republiky.

 

Lenka Morávková, vzdělavatelka jednoty

po kvě 27 @17:00 - po kvě 27 @18:00
#SOKOCVIKO
po kvě 27 @18:00 - po kvě 27 @19:30
Kondiční cvičení s Kačkou
po kvě 27 @19:30 - po kvě 27 @20:30
Ženy - ,,cvičení s hudbou”
út kvě 28 @16:45 - út kvě 28 @17:45
cvičení rodičů s dětmi
út kvě 28 @17:30 - út kvě 28 @19:00
Parkour a gymnastika
út kvě 28 @19:00 - út kvě 28 @20:30
Muži - senioři, nohejbal
st kvě 29 @19:30 - st kvě 29 @21:00
Mladší muži a dorostenci
čt kvě 30 @16:00 - čt kvě 30 @17:00
předškolní děti

Plukovníka Truhláře 352
Lomnice nad Popelkou
512 51

emial: info@sokollomnice.cz

GPS: 50°32'01.2"N 15°22'25.3"E