Sokol

informace o Sokolu Lomnice a oddílu všestrannosti

Krčkovice

informace o stanovém táboře Sokola Lomnice v Krčkovicích

Horolezecký oddíl

informace o horolezeckém oddíle (HoLo)

Společenské akce

informace o spol. akcích, plesech, pronájmu

Aktuality

9.1. 2022 přihláška do Krčkovic 2022

5.10.2021 První trénink Horolezci a Horolezčata od 16:00 a 17:00

Prameny a literatura

125 let Tělocvičné jednoty Sokol Lomnice nad Popelkou 1870-1995.
60 let Tělocvičné jednoty Sokol Lomnice n. Pop. Semily 1930.
Almanach 40 let táboření T.J.Sokol Lomnice n.P. - Krčkovice, Krčkovice - písek, skály, borovice ... 1969-2008. Lomnice n. P. 2008.
Fotokronika T. J. Sokol Lomnice n. Pop.
Janatová, Alena: T.J.Sokol Lomnice nad Popelkou (1870-1918). Práce z historického semináře 2000.
Janatová, Alena: T.J.Sokol Lomnice nad Popelkou. Diplomová práce 2003.
Kniha zápisů od 30.7.1946 do 3.12.1948. (v lomnickém muzeu)

Kronika tábora žáků 1969 (sepsal J. Kaplan) a další krčkovické kroniky jednotlivých běhů.
Kronika tábora žákyň 1969-1974 (sepsal br. J. Zuzánek).
Lomnický basketbal 50 (1944-1994). T. J. Sokol Lomnice n. P. 1994.
Památník ku sto desátému výročí vzniku Sokolské župy Krkonošské-Pecháčkovy. Lomnice n. Pop. 1996.
Památník Sokola Lomnice n. Pop. vydaný k župnímu dni dorostu a žactva Sokol. župy Krkonošské ve dnech 19. a 20. června 1937.
Památník Sokola lomnického (na Jičínsku). K oslavě dvacetileté činnosti jednoty 1870-1890 u příležitosti sjezdu Sokolské župy Krkonošské v Lomnici dne 2. a 3. srpna 1890. Lomnice n. P. 1890.
Památník Sokolské župy Krkonošské Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic 1885-1935.
Památník Tělocvičné jednoty Sokol v Lomnici n. Pop. – Dary a příspěvky pro přístavbu sokolovny v jubilejním roce 1928.
Památníky I. a II. světové války 1914-1918, 1939-1945, Lomnice n. Pop., popř. okolní obce. KIS Lomnice n. Pop. 2005
Pamětní sborník k stému výročí založení Tělocvičné jednoty Sokol Lomnice nad Popelkou. Turnov 1970.
Sborník župního sletu 1994 ve Studenci. Sokolská župa Krkonošská-Pecháčkova 1994.
Slavnosť odevzdání tělocvičny Tyršova domu Sokola v Lomnici nad Popelkou svému účelu. Praha 1898.
SOkA Semily, fond Sokol - župa Krkonošská 1885-1948 (1949).
Sokolská kronika 1931-1941. (autor Hynek Jína)
Zájezdový památník. Sokolská župa Krkonošská 1936.
Zápisník Tělocvičné jednoty Sokol v Lomnici v Jičínsku 1870-1876. (v lomnickém muzeu)
Památníky k jednotlivým všesokolským sletům od r. 1891 do 2006.
Kozáková, Z.: Sokolské slety 1882-1948. Praha 1994.
Žižka, J.: Dějiny a současnost Sokola. ČOS, Praha 2005.
Drahoňovský, J.: Poznejte své město - interiér sokolovny. In: LN 6/2007, s. 15.
Drahoňovský, J.: Poznejte své město - interiér sokolovny. In: LN  10/2007, s. 12.
Drahoňovský, J.: Poznejte své město - průvodu z Dětského dne 1931. In: LN 9/2007, s. 15.
Ing. J. Zuzánek sedmdesátníkem. In: Sokol 4/1999, s. 16.
Jína, H.: Krkonošské sokolstvo vděčně vzpomíná. In: Týden horských okresů roč. V, č. 26, 29.6.1935, s. 1-2.
Kaplan, J.: Kulaté jubileum lomnického Sokola ve vzpomínce. In: OJKT 1996/4 a 1997/1.
Kaplan, J.: Obtížná poválečná léta. Příspěvek k historii lomnického loutkového divadla. OJKT 1/2004, s. 53-6.
Kříž, J.: Sto let od památné cesty sokolů za oceán. In: LN 8/2009, s. 17.
Lomnice nad Popelkou 19.5.2006. In: Sokol 6/2006, s. II.
Lomnický slunečný den. In: Sokol 12/2003, s. 23-4.
Mastník, J. – Kaplan, J.: Přínos a význam sokolstva a Tělocvičné jenoty Sokol pro Lomnici n. Pop. In: Lomnický zpravodaj 1990/12 a 1991/1.
Mikule, V.: Božena Krejcarová-Srncová. In: LN 8/2008, s. 14.
Mikule, V.: Josef Petrák. In: LN 2/2000, s. 10.
Miroslav Ryšavý. In: Beseda, roč. IV, 1947, s. 115.
Morávková, L.: 40 let krčkovického táboření. In: OJKT 3/2008, s. 224-226.
Morávková, L.: Almanach ke 40 letům krčkovického táboření. In: OJKT 4/2008, s. 316.
Morávková, L.: Jan Janďourek. OJKT 3/2009, s. 244-6.
Morávková, L.: Jan Janďourek: 160 let od narození. In: LN 4/2009, s. 19 nebo Sokol 4/2009, s. 6.
Morávková, L.: Lomnický Sokol za první světové války. In: LN 10/2008, s. 21 nebo OJKT 4/2008, s. 264-5.
Morávková, L.: Lomnická sokolovna. In: OJKT 1/2009, s. 35-38.
Morávková, L.: Lomnická sokolovna si vloni připomněla 110 let existence. In: LN 1/2009, s. 18.
Morávková, L.: Sokolská slavnost uctila výročí republiky. In: LN 12/2008, s. 22.
Morávková, L.: Lomnické slavnosti. In: Sokol 02/2009, s. 6.
Morávková, L.: Loňský rok lomnických sokolů byl obohacen oslavami i župním sletem. In: LN 4/2009, s. 19.
Morávková, L.: Nový totem. In: LN 4/2009, s. 19.
Morávková, L.: Sokolové v Krčkovicích. In: LN 1/2009, s. 18.
Morávková, L.: Vzpomínáme na náčelníka br. Miroslava Ryšavého. In: LN 7/2009, s. 18 nebo OJKT 3/2009, s. 246-8.
Památce br. J. Janďourka. In: Týden horských okresů roč. V, č. 27, 4.7.1935, s. 1.
Skrbková, A.: 25 let náčelnicí Sokolské župy Krkonošské. In: Na stráži, List sokolské župy Krkonošské, roč. XXX, 1938, č. 11-12, 25.1., s. 81-2.
Sokolský hold památce náčelníka br. Janďourka. In: Týden horských okresů roč. V, č. 24, 15.6.1935, s. 1.
Speciál - Slet 2006. In: Sokol 8-9/2006.
Tři jubilea sokolské pracovnice M. Vlčkové z Lomnice n. Pop. In: Beseda, roč. V, 1948, s. 54-5.
Zuzánek, J.: Co jsou a jak vznikly šibřinky? In: LN 3/2003, s. 8.
Zuzánek, J.: Josef Martínek. In: LN 10/2005, s. 14 nebo Sokol 2006/4, s. 29.
Zuzánek, J.: Jan Janďourek. Kdo je kdo v dějinách Lomnicka. In: Lomnické noviny 4/1999, s. 7.
Zuzánek, J.: Sokolové nezapomínají na oběti nacismu. In: Lomnické noviny 4/2001, s. 5.
Zuzánek, J.: Vystoupení táborníků-dorostenců Sokola Lomnice na XI. všesokolském sletu 1948. In: OJKT 1/2009, s. 38.
Zuzánek, J.: Za Mařenkou Votočkovou-Ryšavou. In: LN 11/2002, s. 6.
Zuzánková, A.: Odkaz Marie Vlčkové. In: Sokol 2/2003, s. 14-5.
pozn:
LN - Lomnické noviny
OJKT - Od Ještědu k Troskám

zvětšit mapu

Plukovníka Truhláře 352
Lomnice nad Popelkou
512 51

emial: info@sokollomnice.cz

GPS: 50°32'01.2"N 15°22'25.3"E