Sokol

informace o Sokolu Lomnice a oddílu všestrannosti

Krčkovice

informace o stanovém táboře Sokola Lomnice v Krčkovicích

Horolezecký oddíl

informace o horolezeckém oddíle (HoLo)

Společenské akce

informace o spol. akcích, plesech, pronájmu

Aktuality

9.1. 2022 přihláška do Krčkovic 2022

5.10.2021 První trénink Horolezci a Horolezčata od 16:00 a 17:00

Zajímavosti z historie

- Sokol vznikl jako první česká tělocvičná organizace v Rakousku-Uhersku z iniciativy dr. Miroslava Tyrše a Jindřicha Fügnera v roce 1862.
- Sokol nezůstal jen tělovýchovnou organizací, ale plnil i funkci osvětovou, vzdělávací, kulturní a politickou. 
- V roce 1882 se konal I. všesokolský slet a v roce1889 se ustavila Česká obec sokolská, která v 11 župách soustřeďovala 152 jednot.
- V období první republiky vznikaly sokolské organizace i v zahraničí – Rakousko, Francie, Rusko, USA, Jugoslávie, Polsko atd.
- Sokolové se aktivně účastnili 1., 2. i 3. odboje, a proto byla činnost Sokola třikrát zakázána (v roce 1915, 1941, 1948).

 

- K obnově Sokola došlo v roce 1990.
- Dnes sdružuje Česká obec sokolská (ČOS) téměř 1100 jednot s 190000 členy.
Sokolská župa Krkonošská-Pecháčkova
- Sokolská župa Krkonošská byl založena v roce 1885 a Sokol Lomnice nad Popelkou se stal její součástí.
- V roce 1899 došlo k rozdělenížupy na tři části. V župě Krkonošské zůstalo 48 jednot a přijala jméno Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic.
- Po první světové válce měla župa 14 599 členů v 87 jednotách. Ve třicátých letech vzrostl počet jednot na 100.
- Oslavy 50. výročí župy v roce 1935 vyvrcholily župním sletem ve dnech 13.-14.7. v Semilech a odhalením pamětní desky na rodném domě prvního náčelníka župy br. Jana Janďourka v Lomnici.
- Na podzim 1938 se župa znatelně zmenšila. V obsazeném území Sudet se ocitl celý okrsek hamerský, zmizel okrsek vrchlabský (nezabrané jednoty Horní Kalná, Slemeno a Ždírnice byly připojeny ke studeneckému okrsku a Horní Branná k jilemnickému), z okrsku vysockého zbyly jen jednoty Vysoké n. Jiz., Roztoky a Roprachtice, které byly připojeny k semilskému okrsku a jilemnický okrsek přišel záborem o jednoty v Poniklé, Křížlicích, Víchové a Dolních Štěpanicích.Sokolovna
I členové Krkonošské župy se aktivně zapojili do boje proti nacistům – více informací v knize Sto deset let Sokolské župy Krkonošské-Pecháčkovy 1885-1995 (Semily 1996).
- V roce 1946 se předsednictvo župy rozhodlo přejmenovat Sokolskou župu Krkonošskou Haranta z Polžic a Bezdružic na Sokolskou župu Krkonošskou-Pecháčkovu, a to na počest bratra Františka Pecháčka, který byl popraven nacisty. Fr. Pecháček byl cvičitel a organizátor tělovýchovných škol ČOS v Tyršově domě. Za druhé světové války se aktivně zapojil do odboje (sokolská odbojová organizace Jindra – pomáhala s přípravou atentátu na R. Heydricha - květen 1942). V období heydrichiády byl ve Zlámaninách (u Nové Paky) zatčen a v roce 1944 v Mathausenu popraven.
- Rok 1948 přinesl zánik sokolské organizace dle myšlenek M. Tyrše.
- V roce 1968 vznikl Přípravný výbor pro obnovu Sokolské župy Krkonošské-Pecháčkovy, který ukončil činnost na podzim 1969.
- K obnovení činnosti župy došlo v roce 1991.
Tělocvičná jednota Sokol Lomnice nad Popelkou
- Sokol v Lomnici n. P. byl založen v r. 1870 - první valná hromada proběhla 25.7.1870 a byl zvolen první starosta J.V.Mastný.
- Až do otevření sokolovny v r. 1898 používali lomničtí sokolové ke cvičení místnost tkalcovské školy. Cvičilo se pravidelně vždy v pondělí, ve středu a v pátek.
- V roce 1882 bylo cvičení rozšířeno i pro mládež.
- V roce 1896 začaly cvičit dívky.
- Lomničtí sokolové pořádali různé plesy, šibřinky, výlety, vycházky do okolí atd.
- Před první světovou válkou se začalo jednat o stavbě přístavby k sokolovně. Teprve až v r. 1930 byla přístavba s letním cvičištěm za sokolovnou slavnostně otevřena.
- Po druhé světové válce se začaly pořádat letní tábory pro mládež na různých místech. V r. 1969 lomnický Sokol získal stálé tábořiště v Krčkovicích.
- V r. 1991 byla obnovena činnost Sokola v Lomnici.
- Jednotlivé složky se zúčastnily všesokolských sletů v r. 1994, 2000, 2006, 2012.
- Každoročně se pořádají tradiční šibřinky (únor), sokolský ples (leden), taneční (podzim), letní tábory v Krčkovicích (červenec-srpen), výlety do Krčkovice (prosinec, květen) atd.
Sestavila: Mgr. Lenka Morávková
Použitá literatura:

Pamětní sborník k stému výročí založení Tělocvičné jednoty Sokol Lomnice nad Popelkou. Turnov 1970.
Sto deset let Sokolské župy Krkonošské-Pecháčkovy 1885-1995. Semily 1996.
Slovník českých dějin. Brno 1994.
www.sokol-liben.cz
Janatová, Alena: Tělocvičná jednota Sokol Lomnice nad Popelkou. Diplomová práce 2003.

 

zvětšit mapu

Plukovníka Truhláře 352
Lomnice nad Popelkou
512 51

emial: info@sokollomnice.cz

GPS: 50°32'01.2"N 15°22'25.3"E