Sokol

informace o Sokolu Lomnice a oddílu všestrannosti

Krčkovice

informace o stanovém táboře Sokola Lomnice v Krčkovicích

Horolezecký oddíl

informace o horolezeckém oddíle (HoLo)

Společenské akce

informace o spol. akcích, plesech, pronájmu

Aktuality

9.9. 2024 zahájení cvičení

1. 10. 2024 začínají lezecké kroužky na stěně

Rekonstrukce světel v sokolovně

V letošním roce proběhla v lomnické sokolovně roky diskutovaná výměna osvětlení na obou sálech, v šatnách a skladových prostorách. Osvětlení, které bylo už dávno za hranicí své životnosti, bylo nahrazeno moderními LED svítidly, které s sebou přináší nejen v dnešní době podstatnou úsporu energie, ale nabízejí také daleko větší komfort pro uživatele. Díky inteligentnímu ovládání je možné přizpůsobit množství světla dle aktuálních potřeb, neboť pestrá škála akcí, které se v sokolovně konají mají každá odlišné nároky. Naše tělocvičná jednota by se v této době nemohla sama pustit do do tak nákladné rekonstrukce. Náklady na celou akci byly 449 818, 59 Kč, přičemž 80% prostředků se podařilo získat díky podpoře venkovských oblastí v rámci komunitně vedeného místního rozvoje Místní akční skupiny Brána do Českého ráje, z.s. Tento spolek působící mimo jiné na území Mikroregionu Tábor dlouhodobě systematicky podporuje rozvoj venkovských oblastí v mnoha oblastech. Více informací o aktivitách MAS se můžete dozvědět na webu www.masbcr.cz
Děkujeme!

 

Poslední kotrmelec 2015

Koho nezmohl dopolední výlet do Krčkovic, zavítal navečer 30. prosince 2015 do sokolovny na Poslední kotrmelec. Ten jsme vykonali pod dohledem cvičitele bratra Sádka, který pro nás připravil i zajímavou orientační hru. Domluvil pro nás i překvapení v podobě ukázky cvičení bratrů z Jičína na bradlech. S tímto cvičením se představí i na Sokolském plese 8. ledna 2016. Návštěvníci plesu se mají opravdu na co těšit.

Mikulášská hodina 2015

Mikulášská hodina pro rodiče s dětmi a žactvo proběhla ve čtvrtek 3. prosince 2015. Děti předvedly Mikulášovi, čertům a andílkům, co se za rok ve cvičení naučily. Čerti se nenechali zahanbit a ukázali také něco ze svého čertovského cvičení.

Ostatní sporty

Sokolovnu využívají i jiné sportovní spolky nebo zájmová sdružení. V zimě zde trénují malí fotbalisté, na jaře a na podzim zase malí hokejisté. Pravidelné tréninky zde mají i hráči tchoukballu a lomnické mažoretky. Jednou týdně se zájemci mohou vyřádit na zumbě a nově také na tzv. Kruhovém tréninku, což je určitá forma kondičního cvičení.

Čtvrtstoletí znovuobnovené Sokolské župy Krkonošské-Pecháčkovy

V letošním roce si připomínáme 25 let od obnovení Sokolské župy Krkonošské-Pecháčkovy, 120 let od narození br. Františka Pecháčka (1896-1944), jehož jméno nese naše župa, a také 25 let od obnovení lomnické jednoty.

Župa Krkonošská byla založena z podnětu lomnických a jičínských sokolů v roce 1885 na valné hromadě sedmi jednot v Semilech. Postupně do župy vstupovaly další jednoty ze širokého okolí. Po 14 letech byla župa pro velké množství jednot rozdělena na tři nové, a to Ještědskou, Jičínskou a Krkonošskou Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic se 48 jednotami. Počátky činnost Krkonošské župy se aktivně rozvíjely pod vedením náčelníka br. Jana Janďourka z Lomnice (1849-1903), pořádaly se například župní slety a závody, vydával se župní věstník Na stráž, v roce 1913 zahájil činnost ženský župní odbor pod vedením náčelnice ses. Marie Vlčkové z Lomnice (1888-1971).

Sborník ke 140 letům

K 140 letům lomnického Sokola byl vydán „Památník bujarého Sokola Lomnického (1870-2010)“, který popisuje podrobně veškerou historii této organizace v Lomnice nad Popelkou. Publikaci si můžete také zakoupit. Máte-li zájem napište na níže uvedený kontakt.

Úryvek z textu:
Muži po založení jednoty nejdříve cvičili v místním hostinci na náměstí a od r. 1871 v tělocvičně tkalcovské školy, ale nárůst členské základny vedl k myšlence postavit si vlastní sokolovnu. Peníze na její výstavbu se shromažďovaly pomalu, pocházely z nejrůznějších sbírek, darů a ze společenských akcí, které Sokol hojně pořádal. V r. 1892 došlo ke koupi pozemku od p. Řeháčka a začala se plánovat výstavba. Stavební práce byly zahájeny v roce 1896 pod vedením stavitele Hrubého a trvaly dva roky. Slavnost k otevření nové sokolovny se konala ve dnech 23. - 24. července 1898.

Zajímavosti z historie

- Sokol vznikl jako první česká tělocvičná organizace v Rakousku-Uhersku z iniciativy dr. Miroslava Tyrše a Jindřicha Fügnera v roce 1862.
- Sokol nezůstal jen tělovýchovnou organizací, ale plnil i funkci osvětovou, vzdělávací, kulturní a politickou. 
- V roce 1882 se konal I. všesokolský slet a v roce1889 se ustavila Česká obec sokolská, která v 11 župách soustřeďovala 152 jednot.
- V období první republiky vznikaly sokolské organizace i v zahraničí – Rakousko, Francie, Rusko, USA, Jugoslávie, Polsko atd.
- Sokolové se aktivně účastnili 1., 2. i 3. odboje, a proto byla činnost Sokola třikrát zakázána (v roce 1915, 1941, 1948).

Noc sokoloven 2015

Do celorepublikové akce Noc sokoloven 11. září 2015 se zapojil i lomnický Sokol, který si také připomněl své 145. narozeniny. Dopoledne navštívili sokolovnu žáci 1.-3. ročníku základní školy, dozvěděli se něco z historie, zadováděli si na nářadí a seznámili se se základy horolezectví.
Od 17. hodiny byla sokolovna otevřena veřejnosti. Bohatý program nabídl pro každou věkovou kategorii něco, ti mladší si mohli zadovádět na nářadí a vydovádět se při netradičních hrách, starší zase listovali v sokolských kronikách či si prohlédli sokolovnu doslova od sklepa po půdu. Právě tato zákoutí sokolovny, která nejsou běžně přístupná, okouzlila všechny návštěvníky. Večer vyvrcholil posezením u táboráku a pro ty, co vydrželi, byla připravena stezka odvahy. A komu se nechtělo za tmy domů, mohl v sokolovně přespat.
Jménem výboru lomnického Sokola děkuji všem našim cvičitelům za pomoc při organizaci této akce.

Lenka Morávková

 

 

 

Z historie všesokolských sletů

Vrcholnou událostí celého sokolstva se staly všesokolské slety, na kterých vedle hromadných vystoupení v prostných a na nářadí probíhaly i závody družstev a jednotlivců. První slet se konal v r. 1882 na Střeleckém ostrově a pořádal ho Sokol Pražský u příležitosti 20. výročí svého založení. Tohoto i dalších sletů se lomničtí sokolové vždy zúčastnili v hojném počtu. Lomnické ženy poprvé cvičily na V. sletu v r. 1907 na Letné. I novodobých sletů se naše jednota účastní, bohužel již ne v tak hojném počtu, jako tomu bylo za první republiky.

V roce 2012 uplynulo 130 let od I. sletu, 150 let od založení Sokola Pražského a 180 let od narození zakladatele a prvního náčelníka br. Miroslava Tyrše.

út čen 25 @16:45 - út čen 25 @17:45
cvičení rodičů s dětmi
út čen 25 @17:30 - út čen 25 @19:00
Parkour a gymnastika
út čen 25 @19:00 - út čen 25 @20:30
Muži - senioři, nohejbal
st čen 26 @19:30 - st čen 26 @21:00
Mladší muži a dorostenci
čt čen 27 @17:00 - čt čen 27 @18:00
mladší a starší žáci a žákyně
čt čen 27 @19:00 - čt čen 27 @20:00
Ženy - ,,cvičení s hudbou”
čt čec 25 @16:00 - čt čec 25 @17:00
předškolní děti
po čec 29 @18:00 - po čec 29 @19:30
Kondiční cvičení s Kačkou

Plukovníka Truhláře 352
Lomnice nad Popelkou
512 51

emial: info@sokollomnice.cz

GPS: 50°32'01.2"N 15°22'25.3"E