Sokol

informace o Sokolu Lomnice a oddílu všestrannosti

Krčkovice

informace o stanovém táboře Sokola Lomnice v Krčkovicích

Horolezecký oddíl

informace o horolezeckém oddíle (HoLo)

Společenské akce

informace o spol. akcích, plesech, pronájmu

Aktuality

11.9. 2023 zahájení cvičení

3. 10. 2023 začínají lezecké kroužky na stěně

Rok 2016

Výročí 25 let naší jednoty a Sokolské župy Krkonošské-Pecháčkovy od znovuobnovení v roce 1991, 120 let od narození br. Pecháčka
Členstvo - 157

Leden
5. 1. a 26. 1. - schůze výboru
8. 1. - Sokolský ples - hrála skupina Futrál – cca 180 tančících – teplá kuchyň, míchané nápoje, uvítací drink – vystoupili cvičenci na bradlech ze Sokola Jičín
22. 1. – maturitní ples SŠ Lomnice n. P.
Leden-březen - Taneční pro pokročilé pod vedením ILMY Turnov
Únor
23. 2. - schůze výboru
17. a 25. 2. - příprava tomboly, zdobení sálu
26. 2. – návštěva prezidenta republiky Miloše Zemana v našem městě, Sokol požádán městem, aby zapůjčil krojovaného bratra – čestnou stráž s vlajkou v Tylově divadle držel br. Sádek
27. 2. - Dětský karneval a Šibřinky – hrála skupina Alejmelí – na karnevalu cca 180 dětí a 150 dospělých, večer 180 tančících – „Na filmovém plátně“
Březen
19. 3. – horolezecké závody na stěně – zúčastnilo se 29 závodníků
29. 3. – schůze výboru
Proběhla výměna 4 oken na malém sále.
Březen-květen – Sportovní školička pro MŠ Klubíčko a Dášenka v sokolovně
Duben
14. 4. – volební valná hromada T. J. Sokol za přítomnosti starosty města Josefa Šimka – starostkou opět zvolena Lívia Wimmerová, místostarostou Josef Vilimovský, náčelnice Milena Dlouhá, náčelník Petr Sádek, vzdělavatelka Lenka Morávková, jednatelka Zdena Ehmigová, odbor sportu Martin Ehmig, hospodářka Milena Vávrová, další členové – Pavel Hrdina, Antonín Ehmig, Mirka Šikýřová, Lucie Vedralová, Josef Pitelka, Jitka Matějová
15. 4. – Muzikálový bál – hrála skupina Alejmelí – pořádali zpěváci „Z muzikálu do muzikálu“
23. 4. - Hodnocení krčkovického táboření a plesové sezony v sokolovně – hrála skupina Alejmelí
26. 4. – valná hromada Sokolské župy Krkonošské-Pecháčkovy – volba předsednictva – starostka župy opět zvolena Jana Čechová, místostarostka Lívia Wimmerová z naší jednoty, nově se členem předsednictva z naší jednoty stala Lenka Morávková, jež nahradila dlouholetou členku výboru Miluši Jačkovou
26. 4. – schůze výboru
Květen
Pogratulovali jsme našim oslavenkyním ses. Valentové (90 let), ses. Vrabcové (92 let)
brigády v Krčkovicích
8. 5. - výlet do Krčkovic – krásné počasí, cca 25 účastníků
31. 5. – schůze výboru
Červen
ukončení cvičebního roku
17.-19. 6. - táboření R+D v Krčkovicích již podesáté – Táboření s Kašpárkem
21. 6. – schůze výboru
25. 6. – krátká návštěva sokolů z Prahy, kteří putovali po našem kraji a chtěli vidět i naši sokolovnu
Druhá etapa výměny oken – výčep, přístavek
Červenec – srpen
Brigáda – úklid po výměně oken.
16.-30. 7. - I. krčkovický běh pod vedením Ondry Suchardy
30. 7.-13. 8. - II. krčkovický běh pod vedením Marcela Turka
13.-27. 8. - III. krčkovický běh pod vedením Franty Vaníčka
31. 8. – schůze výboru
Září
Gratulováno oslavenkyni ses. Mikulové (90 let)
10. 9. - zahájen Kurz tance a společenské výchovy - ILMA Turnov
Zahájení cvičební sezony
• rodiče s dětmi - úterý 16:30-17:30 hod.
• předškoláci, žactvo - pondělí a čtvrtek 17-18 hod.
• ženy - pondělí 19:30-20:30 hod. a čtvrtek 19-20 hod.
• kondiční cvičení - pondělí 18-19 hod.
• muži - úterý 19-21 hod.
26. 9. – schůze výboru
27.-28. 9. – zapojení do projektu města – Lomnice město sportu – prezentace sportovních oddílů – sokolové představili táboření v Krčkovicích (postaven stan a ohniště) a cvičení v sokolovně – hry - 27. 9. pro ZŠ, 28. 9. pro veřejnost – velká návštěvnost akce
Říjen
2. 10. – zapojení do projektu Den architektury – zpřístupnění sokolovny veřejnosti v rámci akce města
7.-8. 10. – proběhly v sokolovně volby do krajského zastupitelstva
25. 10. – schůze výboru
Listopad
11. 11. - ples ploužnických hasičů
20. 11. – Župní cvičitelský kurz v Jilemnici – za lomnický Sokol 10 cvičitelů, br. náčelník Sádek představil netradiční hry, ses. vzdělavatelka Morávková připomněla historii župy v dokumentech z archivu v Semilech (k výročí župy)
27. 11. – ukázky sletových skladeb v Praze, Sokol Královské Vinohrady – účastnili se i lomničtí sokolové
30. 11. – schůze výboru
Prosinec
Připomenutí 25 let obnovené lomnické jednoty – článek v Lomnických novinách
Příprava kešky u sokolovny – akce 100 sokolských keší republice – k výročí republiky v roce 2018
6. 12. - Mikulášská hodina v sokolovně
10. 12. – závěrečný věneček v tanečních
30. 12. - tradiční výlet na krčkovické tábořiště – 36 účastníků a 2 psi
- od 18 hod. Poslední kotrmelec v sokolovně – 30 účastníků – mohli si vyzkoušet hru KIN-BALL
Zemřela dlouholetá vedoucí v Krčkovicích Marie Boháčková z Kruhu


25 let od znovuobnovení lomnického Sokola
V letošním roce si připomínáme 25 let od obnovení Sokolské župy Krkonošské-Pecháčkovy, 120 let od narození br. Františka Pecháčka (1896-1944), jehož jméno nese naše župa, ale i 25 let od obnovení lomnického Sokola, k němuž došlo 6. prosince 1991.
Župa byla a je mezičlánkem mezi ústředím, Českou obcí sokolskou (ČOS), a jednotami. Vedle předávání pokynů a zpráv shromažďuje sokolské statistiky, organizuje župní cvičitelské srazy a slety, rozděluje finance z dotací, projektů jednotlivým tělocvičným jednotám. Župa Krkonošská byla založena z podnětu lomnických a jičínských sokolů v roce 1885 na valné hromadě v Semilech. Po 14 letech byla župa pro velké množství jednot rozdělena na tři nové, a to Ještědskou, Jičínskou a Krkonošskou Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic. Činnost Krkonošské župy se aktivně rozvíjela pod vedením náčelníka br. Jana Janďourka z Lomnice (1849-1903), pořádaly se župní slety a závody, vydával se župní věstník Na stráž, v roce 1913 zahájil činnost ženský župní odbor pod vedením náčelnice ses. Marie Vlčkové z Lomnice (1888-1971). 
Sokolský život na župě i v jednotách ale pozastavily obě světové války. V roce 1946 je na počest br. Františka Pecháčka, cvičitele Sokola Nová Paka a župy Krkonošské, později karlínského Sokola a ČOS, organizátora sokolského protinacistického odboje, župa přejmenována na Krkonošskou-Pecháčkovu. Únor 1948 přinesl zákaz činnost sokolským župám a postupně i jednotám. Po dvaceti letech se v období pražského jara pokusilo několik bývalých sokolů o obnovu župy, k tomu však došlo až za dalších dvacet let.
Nedlouho po událostech 17. listopadu 1989 začala obnova Československé obce sokolské a přípravná jednání na obnovení naší župy. V Lomnici nad Popelkou se 9. března 1991 sešli zástupci 12 jednot, aby na ustavující konferenci zvolili vedení Sokolské župy Krkonošské-Pecháčkovy. Starostou byl zvolen br. Jaroslav Zuzánek (1929-2007) z Lomnice. Na čtyři roky se sídlem župy stala lomnická sokolovna. Hlavním úkolem předsednictva a výboru bylo zajištění navrácení sokolského majetku, obnovení činnosti tělocvičných jednot a příprava na XII. všesokolský slet v Praze v roce 1994. Od roku 1995 je sídlem župy jilemnická sokolovna. V současnosti župa sdružuje 21 jednot s 1 700 členy v oddílech všestrannosti a sportovních oddílech.
K obnovení lomnického Sokola, založeného již v roce 1870, došlo z podnětu bývalých sokolů na valné hromadě ZRTV 6. prosince 1991, na níž se k tradicím Sokola přihlásila většina přítomných, a tak byl odhlasován přechod ZRTV k Československé obci sokolské. Byl zvolen nový devítičlenný výbor, který zahájil přechod k ČOS, vypracoval žádosti o navrácení sokolského majetku, poté zahájil rekonstrukci sokolovny, zajišťoval zdárný chod cvičebních hodin s přípravou na župní a pražský slet, pokračoval také v pořádání letního táboření v Krčkovicích.
Pražskému sletu předcházel ve dne 10.-11. června 1994 župní slet ve Studenci, který pořádala T. J. Sokol Jilemnice. Slet byl slavnostně zahájen v Jilemnici, kde byl župě také předán nový župní prapor. Druhý den pokračoval vystoupením jednotlivých složek v 11 skladbách na cvičišti Sokola Studenec. Celkem se župního sletu za pomoci sokolů z župy Ještědské a Podkrkonošské zúčastnilo přes 850 cvičenců. Další župní slet se konal 9.-10. června 2000 v Lomnici nad Popelkou, a to v rámci oslav 130 let místní jednoty a 115 let župy. Slavnostní zahájení proběhlo v pátek večer v Tylově divadle. Druhý den odpoledne prošel sokolský průvod městem až na letní stadion, kde se přes 820 cvičenců představilo ve sletových skladbách. V roce 2006 a 2012 byly uspořádány již oblastní slety žup Ještědské a Krkonošské-Pecháčkovy v Turnově, v nichž se představilo vždy přes 500 cvičenců ve sletových skladbách. Vedle těchto sletů se naši cvičenci zúčastnili župních sletů v Jičíně 2000, 2006, 2012, Oblastního sletu Plzeň 1995, Sokolského Brna 1997, 2004, 2015, Sletu pod Ještědem 1999, 2002, 2008, Sokolové pod Řípem 2013, oslav 90 let Tyršova domu 2015, Plzeňských slavností pohybu 2015 a dalších sokolských akcí. V současnosti již probíhají přípravy na XVI. všesokolský slet v Praze v roce 2018, kdy si připomeneme 100 let od vzniku naší republiky.


Vedle nácviku na slety se sokolové, tedy oddíl všestrannosti a horolezecký oddíl, věnují pořádání akcí pro veřejnost – Sokolský ples (6. 1. 2017), Dětský karneval a Šibřinky (25. 2. 2017), horolezecké závody, Kurzy tance a společenské výchovy, Taneční pro pokročilé, Mikulášské hodiny či další akademie a veřejné hodiny k významným výročím. Pro členy jednoty jsou pořádány letní tábory, jarní a zimní výlety do Krčkovic, Poslední kotrmelec, valné hromady, první a poslední slanění pro horolezce a další.
V posledních letech se nám také daří postupně opravovat a zvelebovat naši sokolovnu. Bylo rekonstruováno celé sociální zařízení, vymalovány oba cvičební sály a vestibul s výčepem, opravena podlaha na velkém sále, obnoveno schodiště i se zábradlím do šatny pro společenské akce, postupně jsou vyměňována okna, v jídelně byla vytvořena výstava fotografií zachycující historii jednoty.


A co nás čeká?
Samozřejmě nácvik na pražský všesokolský slet v červenci 2018, ale i oslavy 50 let krčkovického táboření v červnu 2018.
Lenka Morávková, vzdělavatelka jednoty


Táboření rodičů s dětmi v Krčkovicích
Letošní desáté táboření rodičů s dětmi v Krčkovicích o víkendu 17.-19. června bylo zaměřeno na loutky a loutkové divadlo, které v Lomnici právě slaví 90 let od svého vzniku. Přijeli nás navštívit lomničtí loutkáři z loutkářského souboru Popelka, jehož počátky sahají do naší sokolské historie, neboť loutkové divadlo se původně hrálo v sokolovně. Loutkáři si pro nás připravili pohádku O pejskovi a kočičce, kterou uvedl Kašpárek s drakem. Pohádka pobavila malé i ty větší táborníky, a tak děkujeme loutkářům, že za námi až do Krčkovic přijeli. Po pohádce jsme se vydali do Čertoryje za Kašpárkem, který si pro nás připravil malé překvapení.
Druhý den jsme zahájili výletem na Vidlák. Po návratu a vydatném obědě jsme vyráběli loutky, dodělali si táborová trička a zatrsali si na diskotéce. Nechyběl ani zpěv u táborového ohně a opékání buřtíků. To se však již blížil čas tradiční táborové odvahy, kterou letos starší táborníci museli zvládnout opravdu sami.
Nedělní dopoledne bylo věnováno výpravě za Kašpárkem. Kašpárek si totiž pro táborníky připravil za pomoci pohádkových postav úkoly a závěrečnou tajenku, jež je dovedla až k jeho pokladu. Pak už nás jen čekalo loučení a balení. Nesmíme však zapomenout poděkovat našim kuchařkám Jóže a Fany, které opět vařily na jedničku.
Lenka Morávková


Lomnice město sportu - stanoviště T. J. Sokol Lomnice n. Pop.
Město Lomnice n. P. ve spolupráci s místními sportovními oddíly připravily za podpory Libereckého kraje 27. a 28. září sportovní dopoledne. Úterý bylo určeno žákům prvního stupně ZŠ z Lomnice, Stružince, Košťálova, Železnice (přibližně 450 dětí), středeční dopoledne patřilo veřejnosti, přišlo si zasportovat přes 250 dětí s rodiči. Na letním stadionu se představili na 11 stanovištích atleti, fotbalisti, florbalisti, hokejisti, lyžaři, tchoukbalisti, tenisti, sokolové, horolezci, beachvolejbalisti, šachisté. Děti si mohly vyzkoušet nejrůznější sportovní dovednosti - střelbu na branku, lezení na umělou stěnu, běh, hod a další. Letní stadion během těchto dvou dnů opravu sportovně ožil!
Lenka Morávková, vzdělavatelka jednoty

Krčkovice I. běh 2016
S Alenkou jsme byli v Ráji a spoustu her jsme tam hráli a co teprve za Věžákem? Valihracha vzali hákem. Po stopách Bílého Králička, hráli jsme přehazku, i bez trička. Po stopách Zajíce Březňáka udělali krok do neznáma, při odvaze se Tlachapouda báli a co Vy Srdcový králi? Nebojíte se o svou hlavičku, co Kat ji seká a bolí to prý jen chviličku, když mu to Srdcová Královna poručí, to znamená -zařve rovnou do uší? Paželvovi polívku jsme uvařili, naštěstí čtverylku tančil jenom chvíli, jinak by spolu s Ptákem Nohem a Kanimůrou byli pro nás noční můrou. Houseňák furt vysmátý mele jen to devátý, ale když Chronos, pán Času nastoupil, do larvy se zachoulil.  Kloboučník chce být hrdinou, Tydlitek s Tydlitákem taky, to jen Srdcová Královna hraje divnou hru (kroket) s Plamenáky a s Ježky taky. Na Tlachapouda, co unesl Bílou královnu, se musí pěšky a beze strachu, Vorpálovým mečem  mu useknout jazýček a k záchraně Alenky je už jen kousíček. Stejný kousek je do konce táboření, to už se v táboře rodiče rojí, děti jim hrajou své Alenkovské představení, které s klasikou určitě shodné není. Táborák zvolna zhasíná a nikdo nejde spát a radši každý povídá „ Proč je Havran jako psací stůl?“

po kvě 27 @17:00 - po kvě 27 @18:00
#SOKOCVIKO
po kvě 27 @18:00 - po kvě 27 @19:30
Kondiční cvičení s Kačkou
po kvě 27 @19:30 - po kvě 27 @20:30
Ženy - ,,cvičení s hudbou”
út kvě 28 @16:45 - út kvě 28 @17:45
cvičení rodičů s dětmi
út kvě 28 @17:30 - út kvě 28 @19:00
Parkour a gymnastika
út kvě 28 @19:00 - út kvě 28 @20:30
Muži - senioři, nohejbal
st kvě 29 @19:30 - st kvě 29 @21:00
Mladší muži a dorostenci
čt kvě 30 @16:00 - čt kvě 30 @17:00
předškolní děti

Plukovníka Truhláře 352
Lomnice nad Popelkou
512 51

emial: info@sokollomnice.cz

GPS: 50°32'01.2"N 15°22'25.3"E