Sokol

informace o Sokolu Lomnice a oddílu všestrannosti

Krčkovice

informace o stanovém táboře Sokola Lomnice v Krčkovicích

Horolezecký oddíl

informace o horolezeckém oddíle (HoLo)

Společenské akce

informace o spol. akcích, plesech, pronájmu

Aktuality

11.9. 2023 zahájení cvičení

3. 10. 2023 začínají lezecké kroužky na stěně

Rok 2015

Projekt SokolGym – 25 let znovu spolu – obnovení ČOS v roce 1990 – 90 let Tyršova domu
Rok sokolské architektury – materiály o sokolovnách – organizuje Sokol Brno, Noc sokoloven 11. září
Výročí 145 let naší jednoty, 130 let župy Krkonošské
Členstvo - 152

Leden
6. 1. a 27. 1. - schůze výboru
9. 1. - Sokolský ples - hrála skupina Styl – cca 140 tančících – teplá kuchyň, míchané nápoje, uvítací drink
10. 1. – valná hromada horolezců
23. 1. - maturitní ples SŠ Lomnice n. P.
Leden-březen - Taneční pro pokročilé pod vedením ILMY – 15 párů, závěrečný večer proběhl na zámku, protože v sokolovně se opravovala podlaha
Únor
21. 2. – maturitní ples SŠ Nová Paka
25. 2. - schůze výboru
17. a 26. 2. - příprava tomboly, zdobení sálu
28. 2. - Dětský karneval a Šibřinky – hrála skupina Futrál „Všude dobře, v posteli nejlíp!“ – na karnevalu cca 150 dětí a 150 dospělých, večer 150 tančících
- spuštěny nové webové stránky www.sokollomnice.cz + facebookový profil
Březen
Od 2. 3. – na 14 dní zahájena oprava podlahy na velkém sále – firma Jarošík – 100 000 Kč
31. 3. – schůze výboru
Březen-květen – Sportovní školička pro MŠ Klubíčko a Dášenka v sokolovně
Duben
4. 4. – Aprílový pohár – 20. ročník – ČT24 natočila 20 min. šot ze závodů
7. 4. – valná hromada T. J. Sokol
18. 4. – Muzikálový bál – hrála skupina Alejmelí – pořádali zpěváci „Z muzikálu do muzikálu“
25. 4. - hodnocení krčkovického táboření a plesové sezony v Nové Vsi u Pospíšilů – hrála skupina Alejmelí
28. 4. – schůze výboru
Květen
Proběhla oprava schodů k šatně u Šikýřů
Vytvořena z části přístavku tělocvična – žebřiny, bradla, kladina
brigády v Krčkovicích
8. 5. - výlet do Krčkovic
22.-25. 5. – zahájena oprava krčkovického srubu – zbytek podlahy, nové plynové vedení, následovala stavba tábořiště
23. 5. – oslavy 90 let Tyršova domu v Praze – vystoupení s pompony ve skladbě Jsme kočky - ženy
27. 5. – schůze výboru
Červen
6.-7. 6. – Sokolské Brno 2015 – ženy se skladbou Jsme kočky
ukončení cvičebního roku
19.-21. 6. - táboření R+D v Krčkovicích
24. 6. – schůze výboru
26.-27. 6. – Plzeňské slavnosti pohybu – ženy se skladbou Jsme kočky
Červenec - srpen
11.-25. 7. - I. krčkovický běh pod vedením Ondry Suchardy
25. 7.-8. 8. - II. krčkovický běh pod vedením Marcela Turka
8.-22. 8. - III. krčkovický běh pod vedením Franty Vaníčka
25. 8. – schůze výboru
Září
11. 9. – celorepubliková akce Noc sokoloven – prohlídky sokolovny, výstava, táborák, stezka odvahy, přespání v sokolovně – dopoledne proběhl Den otevřených dveří pro 1.-3. ročník ZŠ – cvičení na nářadí, horolezecká stěna, soutěže, prohlídka sokolovny
12. 9. - zahájen Kurz tance a společenské výchovy - ILMA Turnov
15. 9. - zahájení cvičební sezony
• rodiče s dětmi - úterý 16:30-17:30 hod.
• předškoláci, žactvo - pondělí a čtvrtek 17-18 hod.
• ženy - pondělí 19:30-20:30 hod. a čtvrtek 19-20 hod.
• kondiční cvičení - pondělí 18-19 hod.
• muži - úterý 19-21 hod.
18.-19. 9. – Sokolská plavba po Vltavě – 3 žáci
29. 9. – schůze výboru
Říjen
27. 10. – schůze výboru
Listopad
12. 11. – posezení žen v restauraci Babylon
13. 11. - ples ploužnických hasičů – vystoupení sokolek a sokolů ve skladbě Jsme kočky
24. 11. – schůze výboru
28. 11. – závěrečný věneček
Prosinec
3. 12. - Mikulášská hodina v sokolovně
30. 12. - tradiční výlet na krčkovické tábořiště. Počasí bylo příjemné na procházku Českým rájem, a tak se nás letos sešlo opravdu hodně. Jen ten sníh chyběl. V Libošovicích udělal bratr Sádek nezbytné selfíčko do naší fotokroniky. K obědu jsme si opekli buřtíky. Ozdobili jsme stromeček, zapálili prskavky, napsali přáníčka do nového roku 2016 a opět se vydali na vláček domů.
- od 18 hod. Poslední kotrmelec v sokolovně – Koho nezmohl dopolední výlet do Krčkovic, zavítal navečer do sokolovny na Poslední kotrmelec. Ten jsme vykonali pod dohledem cvičitele bratra Sádka, který pro nás připravil i zajímavou orientační hru. Domluvil pro nás i překvapení v podobě ukázky cvičení bratrů z Jičína na bradlech. S tímto cvičením se představili i na Sokolském plese 8. ledna 2016.

Sokolovna se může pochlubit(z www.lomnicenadpopelkou.cz)
V posledních letech se postupně daří zkrášlovat naši sokolovnu. Nejdříve došlo k vymalování jídelny a vybudování malé fotografické výstavky z historie jednoty, následovalo malování malého sálu a v loňském roce se podařil vymalovat i velký sál s výčepem a vestibul. Zajímavostí jistě je i to, že plastika sokola na velkém sále poprvé od doby svého vzniku v roce 1946 získala barvy. Na začátku března prošla opravou a novým nátěrem podlaha na velkém sále. Přijďte si zacvičit!
Letošní rok byl Českou obcí sokolskou vyhlášen jako Rok sokolské architektury, a tak i naše sokolovna patří mezi její skvosty, i když její původní podoba byl architektonicky více zajímavější. I nadále se proto budeme snažit získávat finanční prostředky k dalším opravám a jejímu zkrášlování.
Výbor T. J. Sokol Lomnice n. P.

Lomnické sokolky v akci (Z www.lomnicenadpopelkou.cz)
Slavnostním večerním programem vyvrcholily v sobotu 23. května 2015 oslavy 90. výročí otevření Tyršova domu. Akce k tomuto jubileu probíhaly po celý týden od 18. května a byly součástí celoročního projektu SokolGym, jímž si Česká obec sokolská připomíná 25 let od svého znovuobnovení.
Hlavní program oslav se konal v sobotu. Večerní slavnostní program byl zahájen úderem půl deváté, kdy Sokolská stráž vpochodovala se státní vlajkou a prapory k základním kamenům Tyršova domu, na něž v zápětí cvičenky z hromadných skladeb zavěsily pamětní věnečky. Poté krátce vystoupila starostka ČOS sestra Hana Moučková, která tak celý slavnostní program zahájila. Poté se již na ploše střídala jednotlivá vystoupení: hromadné skladby Koncert, Jsme kočky (vystoupily i lomnické sokolky), vystoupení moderních gymnastek, hromadné skladby Zimní sen a Generation together, vystoupení experimentálního žonglování, rope skiping a Amanitas – ohnivé divadlo na poli Nového cirkusu. Následovala skladba Pro radost, vystoupení AirGym a skladba S úsměvem. Po nich švýcarští hosté předvedli ukázku cvičení na kruzích a jako závěrečnou skladbu diváci zhlédli premiéru skladby „25 let znovu spolu“, která je průřezem sletových skladeb mužů z novodobých všesokolských sletů. Do programu byl rovněž zařazen vstup projekce, kdy se na venkovní stěnu tělocvičny promítaly záběry z otevření Tyršova domu před 90 lety.
Slavnostním programem na stadionu Sokola Brno I vyvrcholila 7. června 2015 akce Sokolské Brno 2015 jako součást projektu SokolGym - 25 let znovu spolu. Do Brna se sjeli sokolové z celé republiky. I v úmorném vedru, které panovalo celý víkend, zacvičili v pestré přehlídce hromadných skladeb všichni skvěle. Lomnické sokolky opět vystoupily ve skladbě Jsme kočky.
Dotřetice se lomnické sokolky představily poslední červnový víkend na Plzeňských slavnostech pohybu. Slavnosti pohybu byly zahájeny v Amfiteátru Lochotín, kde za účasti hejtmana Plzeňského kraje a představitelů města v čele s primátorem byly stužkovány sokolské prapory a proběhly ukázky dvou pohybových skladeb. Bohatý víkendový program byl ukončen nedělním cvičením pro veřejnost na náměstí Republiky a odhalením znovuobnovené pamětní desky bratra zakladatele Miroslava Tyrše na Tyršově mostě.
Lenka Morávková, vzdělavatelka T. J. Sokol Lomnice n. P.

Deváté krčkovické táboření (Z www.lomnicenadpopelkou.cz)
Nejmladší sokolíci s rodiči o víkendu 19.-21. června 2015 tábořili v Krčkovicích. Bohužel počasí nám mnoho nepřálo, ale dětem gumáky a pláštěnky vůbec nevadily. Letošní táboření se neslo v duchu kouzlení a čarodějnic. V pátek jsme si vyrobili vlastní lampionky a vydali se na hráz rybníku Věžák pozdravit místního kouzelníka. Po sobotním celodenním výletě nás čekalo milé překvapení. Přijela kouzelnice. Ukázala nám spoustu triků, kouzel, a některá nás dokonce naučila. My jsme jí zase ukázali vlastní kouzelnické hůlky, které jsme si vyrobili. Kouzelnický den vyvrcholil rojem kouzelníků a čarodějnic u večerního ohniště a tradiční stezkou odvahy. Nedělní dopoledne patřilo čarodějnické stezce - plnili jsme nejrůznější úkoly jako létání na koštěti, výrobu škapulíře, hod slepičím pařátem, běh s pavoukem, poznávání zvířat a rostlin, vymýšleli jsme vlastní lektvary, sbírali do nich přísady a vařili společný čarodějnický lektvar na tábořišti. Stezka vyvrcholila ochutnávkou lektvarů místních čarodějnic Jóži a Fany, které nám po celé táboření vařily nejvybranější čarodějnické pochoutky. Děkujeme!
Prostě jsme si to skvěle užili a už se těšíme na příští rok!
Lenka Morávková, cvičitelka rodičů s dětmi


Noc sokoloven (Z www.lomnicenadpopelkou.cz)
Do celorepublikové akce Noc sokoloven 11. září 2015 se zapojil i lomnický Sokol, který si také připomněl své 145. narozeniny. Dopoledne navštívili sokolovnu žáci 1.-3. ročníku základní školy, dozvěděli se něco z historie, zadováděli si na nářadí a seznámili se se základy horolezectví.
Od 17. hodiny byla sokolovna otevřena veřejnosti. Bohatý program nabídl pro každou věkovou kategorii něco, ti mladší si mohli zadovádět na nářadí a vydovádět se při netradičních hrách, starší zase listovali v sokolských kronikách či si prohlédli sokolovnu doslova od sklepa po půdu. Právě tato zákoutí sokolovny, která nejsou běžně přístupná, okouzlila všechny návštěvníky. Večer vyvrcholil posezením u táboráku a pro ty, co vydrželi, byla připravena stezka odvahy. A komu se nechtělo za tmy domů, mohl v sokolovně přespat.
Jménem výboru lomnického Sokola děkuji všem našim cvičitelům za pomoc při organizaci této akce.
Lenka Morávková, vzdělavatelka jednoty

Sokolská plavba po Vltavě (Z www.lomnicenadpopelkou.cz)
Sokolské plavby po Vltavě se v sobotu 19. září zúčastnili tři lomničtí sokolíci a dvě jejich cvičitelky. Program byl opravdu bohatý. Zahájen byl v 9 hodin na nádvoří Tyršova domu, kde si poté účastníci z celé republiky mohli vyzkoušet bungee trampolínky, lezeckou stěnu, lukostřelbu, obří šipky, hru Shoď ho! Po sportování se malinko odpočívalo v eko vláčku projíždějícím Malou Stranou na Pražský hrad a zpět, nechyběl ani historický výklad. Před třetí hodinou odpolední se všichni shromáždili na Kampě, odkud odjížděli parníkem směrem na Vyšehrad. Tříhodinovou plavbu si určitě každý skvěle užil, sluníčko nám opravdu přálo. Sokolské plavbě po Vltavě 2015 NAZDAR!
Za všechny účastníky Vojta Morávek

po kvě 27 @17:00 - po kvě 27 @18:00
#SOKOCVIKO
po kvě 27 @18:00 - po kvě 27 @19:30
Kondiční cvičení s Kačkou
po kvě 27 @19:30 - po kvě 27 @20:30
Ženy - ,,cvičení s hudbou”
út kvě 28 @16:45 - út kvě 28 @17:45
cvičení rodičů s dětmi
út kvě 28 @17:30 - út kvě 28 @19:00
Parkour a gymnastika
út kvě 28 @19:00 - út kvě 28 @20:30
Muži - senioři, nohejbal
st kvě 29 @19:30 - st kvě 29 @21:00
Mladší muži a dorostenci
čt kvě 30 @16:00 - čt kvě 30 @17:00
předškolní děti

Plukovníka Truhláře 352
Lomnice nad Popelkou
512 51

emial: info@sokollomnice.cz

GPS: 50°32'01.2"N 15°22'25.3"E