Sokol

informace o Sokolu Lomnice a oddílu všestrannosti

Krčkovice

informace o stanovém táboře Sokola Lomnice v Krčkovicích

Horolezecký oddíl

informace o horolezeckém oddíle (HoLo)

Společenské akce

informace o spol. akcích, plesech, pronájmu

Aktuality

9.9. 2024 zahájení cvičení

1. 10. 2024 začínají lezecké kroužky na stěně

2001-2010

2001 – Sokolský ples vystřídán Tábornickým plesem
- za sokolovnou proběhla Bambiriáda
- v sokolovně proběhl župní dvacetiboj žactva
2002– odchází oddíl košíkové do nové haly, odbíjená končí
- proběhl II. tábornický ples

1931-1940

1931 – br. Hynek Jína píše sokolskou kroniku a zřizuje knihovnu a archiv jednoty, je zvolen starostou V. okrsku lomnického
- br. jednatel A. Cerman začal vydávat Zpravodaj jednoty
- novým náčelníkem je zvolen br. Mirek Ryšavý
- ses. Vlčková získává od ČOS plaketu „Na stráž“ za věrnost, br. J. Holec a J. Hlaváč uznání od ČOS, starosta br. Fr. Novák ke svým 60tinám dostává od ČOS diplom uznání a od jednoty čestnou adresu (ocenění za práci pro jednotu)

1991-2000

1991 – postupně se osamostatňují další oddíly a vzniká FC Lomnice (fotbal), HC Lomnice (hokej), TK Lomnice (tenis), TJ Lomnice – oddíly: atletika, triatlon, šachy, turistika - KČT
– 6. prosinec - obnova činnosti T. J. Sokol Lomnice n. P. – oddíly: všestrannost, košíková, odbíjená, stolní tenis, horolezci
1992-3– jednání o navrácení majetku T. J. Sokol
1993 – obnovena tradice Sokolských plesů

1921-1930

1921 – starosta br. Munzar odchází z Lomnice – novým starostou je zvolen br. Fr. Novák
- slavnostně odhalen pomník padlým za 1. sv. války u tkalcovské školy (později přemístěn za Tylovo divadlo)
- 2.-3.7. – župní slet v Jilemnici – 85 členů z lom. jednoty
1922 – pořádány 13. šibřinky – tradice šibřinek pokračuje do r. 1939
- srpen – zájezd do Lublaně (asi 22 členů z jednoty)

1981-1990

1983 – oslavy 15 let táboření v Krčkovicích
1985– 6. spartakiáda
1988 – oslavy 20 let táboření v Krčkovicích
1989– začala se budovat umělá horolezecká stěna v sokolovně
- listopadová revoluce

1911-1920

1911 – splacen dluh za stavbu sokolovny – plánování přístavby – vznik stavebního fondu
- župní slet v Rovensku
1912 – VI. všesokolský slet v Praze na Letné – účastní se přes 100 členů z jednoty (i žákyně) – družstvo mužů dobylo III. ceny
- starosta ČOS br. Scheiner jmenován čestným členem jednoty
1913 – leden – pohřeb starosty br. Crhy – nový starosta br. A. Munzar

1971-1980

1971 – zemřela Marie Vlčková, první náčelnice lomnické jednoty a župy Krkonošské, která zasvětila celý svůj život sokolskému cvičení žen
1973 – na valné hromadě proběhlo přejmenování na TJ Lomnice n. P.
1974 – vybudován srub v Krčkovicích
1975– 4. spartakiáda
-zemřela Marie Myslivcová, dlouholetá členka, cvičitelka a náčelnice

1901-1910

1901 – IV. všesokolský slet v Praze na Letné – účastní se 38 bratří
- ustaven ženský odbor – 18 sester cvičí pod vedením br. cvičitele
- br. Janďourek oceněn zlatou medailí ČOS
1903 – 25.4. zemřel br. Janďourek – pohřeb v sokolovně – nový náčelník br. J. Hlaváč
- 25.-26.července – župní slet v Lomnici – 1. den – slavnostní večer s programem hudebním, pěveckým, proslovem, divadelní hrou L. Stroupežnického: Sirotčí peníze, 2. den –průvod městem, uvítací řeč, župní veřejné cvičení – 709 členů v kroji, 413 cvičenců, 60 družstev, koncert

1961-1970

1965 – 3. spartakiáda - okresní se konala v Lomnici (v Lomnici nacvičovalo 500 cvičenců – z nich 100 jelo do Prahy)
1967 – oddíl hokejistů obnovuje tradici šibřinek
1968 – vznikl Přípravný výbor na obnovu jednoty, ale události srpna 68 vše ukončily
– v sokolovně vznikl ze zasedací spolkové místnosti v 1. patře staré budovy byt pro správce sokolovny a nová zasedací místnost byla vybudována v 1. patře v novější části sokolovny (dnešníklubovna vedle jídelny)

1891-1900

1891 – II. všesokolský slet v Praze – Královská obora – počet účastníků z jednoty neznámý
1892 – zakoupen pozemek od br. Řeháčka pro stavbu sokolovny
- br. Sýkora se zúčastnil slavnosti gymnastů v Nancy ve Francii
- veřejné cvičení a závody župy v Hořicích
1893 – došlo ze změně stanov – přední činovníci budou voleni přímo na valné hromadě

1951-1960

1951 – slavnostně otevřen stadion Gen. L. Svobody za účasti čs. olympioniků (např. manželé Zátopkovi) a gen. L. Svobody (10000 diváků) – atletický stadion vznikl díky br. J. Krejcarovi
1952–23. leden - členská schůze T. J. Sokol Lomnice n. P. s konečnou platností zrušila svou činnost a splynula se závodníjednotou TJ Sokol Technolen, jež také převzala do své správylomnickou sokolovnu. Někteří starší sokolové do nové jednotyjiž nevstupují.
- Božena Krejcarová získala na olympiádě v Helsinkách bronz v soutěži družstev, poté se stala mistryní ČSR na bradlech a absolutní mistryní ČSR ve víceboji
1953 – TJ Sokol Technolen přejmenována na TJ Jiskra s oddíly kopané, košíkové, lyžování, atletiky, šachů, turistiky a odboru ZTV

1881-1890

1881 – leden – projednána myšlenka postavit si vlastní tělocvičnu – založen stavební fond
- jednota věnovala peníze na obnovu vyhořelého Národního divadla
- září – slavnost „Odevzdání nového praporu jednotě“ – veřejné cvičení s plesem, prapor zhotovila choť jičínského náčelníka
- výlet na Hrubou Skálu a do Sedmihorek
- účast na sokolském sjezdu v Opočně

1941-1950

1941 – Lomnická sokolovna v lednu hostila týdenní kurz lyžařské školy ČOS z Prahy, kterou vedl br. Pecháček. /Br. Pecháček byl vedoucí sokolské odbojové skupiny Jindra (zajišťovala v r. 1942 technické zázemí pro atentát na říšského protektora Heydricha) pro území Čech a právě při svém lomnickém pobytu navázal úzkou spolupráci s místní pobočkou Jindry./ Naše město se totiž po uzavření Krkonoš (podzim 1938) stává rájem lyžařů a z lomnických plání se stávají „Malé Krkonoše“.

1870-1880

1870 – květen – první schůzka lom. občanů – sestavení stanov
- 25. července – první valná hromada T. J. Sokol Lomnice – 75 účastníků – zvoleno vedení Sokola – starosta br. J.V.Mastný
- získán první prapor s heslem „Tužme se“
- 8. srpna – schváleny stanovy jednoty
- začalo se cvičit v hostinci br. Háka na náměstí – 1 družstvo

út čen 25 @16:45 - út čen 25 @17:45
cvičení rodičů s dětmi
út čen 25 @17:30 - út čen 25 @19:00
Parkour a gymnastika
út čen 25 @19:00 - út čen 25 @20:30
Muži - senioři, nohejbal
st čen 26 @19:30 - st čen 26 @21:00
Mladší muži a dorostenci
čt čen 27 @17:00 - čt čen 27 @18:00
mladší a starší žáci a žákyně
čt čen 27 @19:00 - čt čen 27 @20:00
Ženy - ,,cvičení s hudbou”
čt čec 25 @16:00 - čt čec 25 @17:00
předškolní děti
po čec 29 @18:00 - po čec 29 @19:30
Kondiční cvičení s Kačkou

Plukovníka Truhláře 352
Lomnice nad Popelkou
512 51

emial: info@sokollomnice.cz

GPS: 50°32'01.2"N 15°22'25.3"E