Noc sokoloven 2015

Do celorepublikové akce Noc sokoloven 11. září 2015 se zapojil i lomnický Sokol, který si také připomněl své 145. narozeniny. Dopoledne navštívili sokolovnu žáci 1.-3. ročníku základní školy, dozvěděli se něco z historie, zadováděli si na nářadí a seznámili se se základy horolezectví.
Od 17. hodiny byla sokolovna otevřena veřejnosti. Bohatý program nabídl pro každou věkovou kategorii něco, ti mladší si mohli zadovádět na nářadí a vydovádět se při netradičních hrách, starší zase listovali v sokolských kronikách či si prohlédli sokolovnu doslova od sklepa po půdu. Právě tato zákoutí sokolovny, která nejsou běžně přístupná, okouzlila všechny návštěvníky. Večer vyvrcholil posezením u táboráku a pro ty, co vydrželi, byla připravena stezka odvahy. A komu se nechtělo za tmy domů, mohl v sokolovně přespat.
Jménem výboru lomnického Sokola děkuji všem našim cvičitelům za pomoc při organizaci této akce.

Lenka Morávková