Sborník ke 140 letům

K 140 letům lomnického Sokola byl vydán „Památník bujarého Sokola Lomnického (1870-2010)“, který popisuje podrobně veškerou historii této organizace v Lomnice nad Popelkou. Publikaci si můžete také zakoupit. Máte-li zájem napište na níže uvedený kontakt.

Úryvek z textu:
Muži po založení jednoty nejdříve cvičili v místním hostinci na náměstí a od r. 1871 v tělocvičně tkalcovské školy, ale nárůst členské základny vedl k myšlence postavit si vlastní sokolovnu. Peníze na její výstavbu se shromažďovaly pomalu, pocházely z nejrůznějších sbírek, darů a ze společenských akcí, které Sokol hojně pořádal. V r. 1892 došlo ke koupi pozemku od p. Řeháčka a začala se plánovat výstavba. Stavební práce byly zahájeny v roce 1896 pod vedením stavitele Hrubého a trvaly dva roky. Slavnost k otevření nové sokolovny se konala ve dnech 23. - 24. července 1898.