Básničky pro nejmenší

Medvídek
Já jsem malý medvídek,
šikovný jsem, to bych řek.
Když se chytnu za paty,
umím dělat obraty!
Kotouly a kotrmelce,
žádnému se věřit nechce, 
Ale je to známá věc,
že jsem umělec!

Dříví
Řežme dříví na polínka,
ať má topit čím maminka.
Řízy, řízy, říz,ať je hodně bříz!

Kočky
Houpala se s kočkou kočka,
přivíraly slastně očka.
Říkaly si vzácná paní,
viďte, není nad houpání.
Prask´ jim provaz, jaký div,
skoulely se do kopřiv!

Motýl
Letí motýl v širýsvět,
vybere si krásný květ.
Květ pak lehce stvolem kývá,
návštěvníků mnoho mívá.
Večer volá, motýlku!       
Máš ustlanou postýlku!

Čertovská
Hudry, hudry, dupy, dupy.
Čert nám mířído chalupy.
Hudry, hudry, už tu je,
už na okno bubnuje!

Vánoční
Stromečku, vstávej,
ovoce dávej,
umyj se, ustroj se,
je Štědrý den!

Na medvěda
Paci, paci, ručičky,
ťapy, ťapy, nožičky.
Ten, kdo dobře nohy zvedá,
může si hrát na medvěda!
Pojďte, děti, brum, brum, brum,
zabručet všem medvědům!

Kos
Po trávníku chodí kos,
černý kabát, žlutý nos.
Skočí sem askočí tam.
Skáče, ani neví kam!

Áda
Každé ráno cvičí Áda, abynarovnal si záda.
Nožky natahuje silně, cvičí rád a cvičí pilně.
A pak vzhůru vytáhne se,
rovně jako jedle v lese!
Ještě výš a potom rázem
zlehounka se snese na zem!

Stračka
Tu stračka zobala,
tu taky, tu taky!
A potom frrrr do Paky!

Brouček
Co se tady děje v trávě?
Brouček narodil se právě.
Vylét vzhůru,ještě, ještě,
srazila ho kapka deště.

Bublina
Velká novina,
přiletěla bublina!
Bublina se roztahuje,
při tom krásněvykračuje!
Podívejte, děti, jak bublina letí!
Letí, letí, letí-prásk!

Koník
Hlavou kývám vpřed i vzad,
cvičení má každý rád.
Ať je hezky či se mračí,
dlouhým krokem čáp vykráčí.
Hopsa, hejsa, přijdu hned,
na koníka jsem si sed.
Jako bičem, když se švihne,
ruka vzduchem se mě mihne.
A pak rychle nohy běží,
po cvičení budem svěží.

Věž
Stavím, stavím věž,
po schodech tam běž.
A v té věži visí zvonec,
až zazvoní, tak je konec.